Pomáháme firmám podnikatHotline a systémová podpora

Co je Hotline služba a podmínky, za jakých je poskytován


• Služba Hotline pro produkt HELIOS iNuvio je poskytována pro proškolené uživatele systému HELIOS iNuvio, kteří jsou s námi ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním nebo administrováním systému HELIOS iNuvio.

• Cílem této služby je pomoci uživateli odstranit překážku, která brání v běžné práci se systémem HELIOS iNuvio poskytnutím potřebných informací v rozsahu cca 10-15 minut. Důvodem je nezbytnost zachování provozuschopnosti služby a umožnění všem uživatelům předání dotazů a požadavků.

• Pokud nelze překážku/problém odstranit, je cílem hotline snaha odhalit podstatu problému a navrhnout následné možné řešení nebo další postup související s odstraněním problému.

• Služba Hotline je služba placená prostřednictvím systémové podpory, je poskytována certifikovanými konzultanty naší firmy.

• Hotline linka je poskytovaná telefonicky, e-mailem nebo vzdáleným přístupem, spojení aktivně startuje a ukončuje uživatel v průběhu telefonického hovoru.


Co neobsahuje služba Hotline ?


Školení - objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení, nebo není jednoznačně uvedeno v dokumentaci. Hotline nemůže sloužit ke školení.

Konzultace - zásah do nastavení systému nebo do dat systému

Metodický návrh řešení přesahující cca 15 min, to je již započatá půlhodina konzultace. V takových případech se jedná o standardní placenou konzultaci fakturovanou dle aktuálního ceníku služeb.

Legislativní poradenství, účetní nebo daňové poradenství.

Poradenství v oblasti podnikových procesů

Instalace systému nebo jeho komponent

• Oprava dat, zásahy do dat

• Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi)

• Technologické a integrační poradenství

• Konzultace k produktům třetích stran (excel, bankovní SW, zařízení nebo nastavování certifikátů není možno považovat za hotline.

• Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, nebo úprava tiskových formulářů), programové úpravy a nastavení systémuAby nedošlo k nedorozumění: nebráníme se pomoct Vám. Nesmíme ale míchat placenou konzultační činnost s „pomocí v nouzi“ při běžné práci se systémem HELIOS.

Nemůžeme ani nahrazovat Vaše daňové poradce nebo správce systému – a vydávat to za hotline.

Stejné je to se školením – neproškolený uživatel se neorientuje a odpověď je doprovázená další a další otázkou. Neušetříte ani vy ani my. Protože takové „hotlajnové zaškolení“ trvá daleko déle a je méně efektivní než intenzivní, konkrétní zaškolení uživatele dle jeho potřeb.


Co všechno je součástí roční Systémové podpory (někdy také maintenance)

Pokud s námi máte uzavřenou smlouvu o Systémové podpoře a máte uhrazený roční poplatek za systémová podporu, potom Vám my a výrobce systému HELIOS dle smlouvy garantujeme:
 • soulad informačního systému s legislativou ČR (= update systému podle legislativních změn)
• V souladu s vývojem systému rozšiřování funkcí u zakoupených modulů (= upgrade)
• základní hotline pomoc prostřednictvím telefonu nebo e-mailu – pokrývá službu v rozsahu nezbytném pro identifikaci či návrh řešení dotazu
• možnost řešení Vašich dotazů na hotline vzdáleným přístupem, bez nutnosti osobních návštěv konzultantů
on-line wikipedii - aktualizaci komplexní kontextové dokumentace, včetně elektronických průvodců, zasílání informací o novinkách, zásadních změnách apod.
technologickou garanci – kompatibilitu s podporovanými operačními systémy, databázovými nástroji a ostatními SW spolupracujícími s IS HELIOS


Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hotline HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2023 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.