Pomáháme firmám podnikat


 Weather Underground PWS ISTECKKR3

Hot-line a systémová podpora

Co všechno je součástí roční Systémové podpory (někdy také maintenance)

Pokud s námi máte uzavřenou smlouvu o Systémové podpoře a máte uhrazený roční poplatek za systémová podporu, potom Vám my a výrobce systému HELIOS dle smlouvy garantujeme:

 • soulad informačního systému s legislativou ČR (= update systému podle legislativních změn)

• V souladu s vývojem systému rozšiřování funkcí u zakoupených modulů (= upgrade)

• základní hot-line pomoc prostřednictvím telefonu nebo e-mailu – pokrývá službu v rozsahu nezbytném pro identifikaci či návrh řešení dotazu

• možnost řešení Vašich požadavků vzdáleným přístupem, bez nutnosti osobních návštěv konzultantů

on-line wikipedii - aktualizaci komplexní kontextové dokumentace, včetně elektronických průvodců, zasílání informací o novinkách, zásadních změnách apod.

technologickou garanci – kompatibilitu s podporovanými operačními systémy, databázovými nástroji a ostatními SW spolupracujícími s IS HELIOS

Co je Hot-Line služba a podmínky, za jakých je poskytován


• Služba Hot-line pro produkt HELIOS Orange je poskytována pro proškolené uživatele systému HELIOS Orange, kteří jsou ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním nebo administrováním systému HELIOS Orange.

• Služba Hot-line je služba placená prostřednictvím systémové podpory.

• Cílem této služby je pomoci uživateli odstranit překážku, která brání v běžné práci se systémem HELIOS Orange poskytnutím potřebných informací v rozsahu cca 10-15 minut. Důvodem je nezbytnost zachování provozuschopnosti služby a umožnění všem uživatelům předání dotazů a požadavků.

• Pokud nelze překážku/problém odstranit, je cílem hot-line snaha odhalit podstatu problému a navrhnout následné možné řešení nebo další postup související s odstraněním problému.

Co NEobsahuje služba Hot-Line ?


Školení - objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení, nebo není jednoznačně uvedeno v dokumentaci. Hot-line nemůže sloužit ke školení.

Konzultace - zásah do nastavení systému nebo do dat systému

Metodický návrh řešení, ale dlouhý (více než 15 min), to je již započatá půlhodina konzultace. V takových případech se jedná o standardní placenou konzultaci.

Legislativní poradenství, účetní nebo daňové poradenství.

Poradenství v oblasti podnikových procesů

Instalace systému nebo jeho komponent

• Oprava dat, zásahy do dat

• Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi)

• Technologické a integrační poradenství

• Konzultace k produktům třetích stran (excel, bankovní SW, zařízení nebo nastavení certifikátu pro EET také není hot-line ….)

• Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, nebo úprava tiskových formulářů), programové úpravy a nastavení systémuAby nedošlo k nedorozumění: nebráníme se pomoct Vám. Nesmíme ale míchat placenou konzultační činnost s „pomocí v nouzi“ při běžné práci se systémem HELIOS.

Nemůžeme ani nahrazovat Vaše daňové poradce nebo správce systému – a vydávat to za hotline.

Stejné je to se školením – neproškolený uživatel se neorientuje a odpověď je doprovázená další a další otázkou. Neušetříte ani vy ani my. Protože takové „hotlajnové zaškolení“ trvá daleko déle a je méně efektivní než intenzivní, konkrétní zaškolení uživatele dle jeho potřeb.


Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hot-line HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2021 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.