ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

H - REKULTIVACE, a.s.

Typ činnosti : služby
Obor činnosti : zahradnictví, rekultivace
WWW : http://www.h-rekultivace.cz/
------------------------------------------------------------

Předmět podnikání

Společnost H-REKULTIVACE, a.s. provádí rekultivační služby v rozsahu technických a biologických rekultivací s následnou pěstební péčí na územích bývalých povrchových lomů, výsypek po důlní činnosti, dále pak podél dopravních staveb a na pozemcích průmyslových zón. Hlavní důraz je kladen na zajištění odbornosti a profesionality ve vykonávaných činnostech. Dalšími nosnými programy společnosti jsou ozeleňování a údržba zeleně měst, obcí a průmyslových zón, lesnictví a stavby - zemní práce.

Společnost H-REKULTIVACE, a.s. garantuje kvalitu prací, sjednaný rozsah prováděných prací i jejich včasné provedení. Výše uvedené garance umožňuje vybavení akciové společnosti odpovídající technikou, kvalifikovanou pracovní sílou a týmem odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti biologických rekultivací, lesnictví, sadovnictví, krajinářství, arboristiky, těžby dřeva a zemních prací.

Společnost H-REKULTIVACE, a.s. působí na celém území České republiky.

Využívané oblasti SW Helios Orange

 Ekonomika
 Obchod
 Sklad
 Lidské zdroje
 Styk se zákazníky