ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Direct line

V jaké situaci je tato služba vhodná?

Služba Direct-line je vhodná, pokud potřebujete časově méně náročný zásah ve vaší instalaci Helios Orange nebo potřebujete konzultovat způsob užití programu v nějaké konkrétní situaci. Není příliš vhodná pro rutinní práci s programem nebo pro první školení a konzultace, kdy uživatel nezná dostatečně dobře ovládání programu.

Výhody: rychlé a názorné řešení vašich požadavků přímo ve vaší instalaci, neplacení poplatků za výjezd

Nevýhody: pomalejší odezvy počítače, nemožnost přímé komunikace se zákazníkem

Technické podmínky

Abyste mohli využívat službu direct-line musí váš výpočetní systém splňovat dvě podmínky:

1. Počítač na kterém je spuštěn (a je obsluhován žadatelem o službu) Lcs Helios IQ musí mít přístup do internetu. Může se jednat o libovolný způsob připojení k internetu. Připojení modemem je však poměrně pomalé a rychlost spojení je nutné vyzkoušet v reálném provozu.

2. V počítači je instalován program direct-line. Jedná se o malý program, který je u nových instalací dodáván spolu s Helios Orange.

Jak služba funguje?

Služba direct-line je založena na využití terminálovém provozu vašeho počítače. Pomocí speciálního programu připojíte svůj počítač k počítači našeho konzultanta. Po navázání spojení, které SAMI vytvoříte, vidí náš konzultant obrazovku vašeho počítače a pomocí své klávesnice a myši může ovládat váš počítač. Všechny zásahy a postupy, které konzultant provádí vidíte na svém monitoru.

V každém okamžiku máte možnost okamžitě svůj počítač od počítače konzultanta odpojit.
Při zásahu konzultanta je vhodné, abyste s ním byl/a v telefonickém kontaktu a jednotlivé kroky spolu konzultovali. (Nelze použít, pokud máte pouze jedinou tel. linku, kterou používate současně pro přístup k internet)

Služba je placená stejnou ceníkovou sazbou jako konzultace u zákazníka, případně smluvní cenou sjednanou ve smlouvě. Nejsou však účtovány poplatky za výjezd. Vzhledem k tomu, že přenos dat přes internet je pomalejší, je vhodné tuto službu využívat pro časově méně náročné zásahy.

Postup při využití služby

Službu je nutné objednat předem, aby se vám mohl konzultant dostatečně věnovat. Jsme samozřejmě připraveni reagovat na okamžitý požadavek, ale nemusí to být vzhledem k zaneprázdněnosti konzultantů vždy možné.

1. Objednejte službu pomocí tohoto formuláře. Uveďte váš e-mail a telefon pro zpětnou komunikaci. Ve formuláři popište váš požadavek. Konzultant vám potvrdí dohodnutý termín, tedy datum a čas.

2. V dohodnutém termínu se telefonicky spojte s konzultantem.

3. Nastavte program Helios Orange do stavu, který chcete konzultovat.

4. Spusťte program direct-line. Program je standardně ve stejném adresáři, kde je instalován program Helios Orange. (Lokální instalace je na c:\program files\lcs intenational\direct-line.exe). Na hlavním panelu (většinou vpravo dole) se zobrazí ikonka. V případě, že program nemáte instalován, požádejte v objednávce o jeho zaslání elektronickou poštou.

5. Vlastní připojování k počítači konzultanta provedete tak, že umístíte kurzor myši na ikonku. Stisknete pravou klávesu a vyberete v nabídce položku "Add New Client". Do okna, které se otevře, zadejte adresu, kterou vám konzultant poskytl v potvrzovacím e-mailu nebo vám ji sdělil do telefonu.

6. Vyčkejte okamžiku navázání spojení a pak dále sledujte zásah konzultanta. Vaše myš i klávesnice zůstávají aktivní, ale použijte je pouze v nezbytném případě, protože jinak byste ovlivňoval/a práci konzultanta.

7. Po ukončení zásahu konzultanta proveďte odpojení tak, že umístíte kurzor myši na ikonku a pravou klávesou myši zvolte položku "Kill All Clients" a potom následně "Close VNC