ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

DEKONTA a.s. Praha

Typ činnosti : služby
Obor činnosti : nakládání s odpady
WWW : www.dekonta.cz

Předmět podnikání

DEKONTA a.s. je renomovanou společností poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí:

průzkum a dekontaminace lokalit
nebezpečný odpad - likvidace
ekologická havarijní služba
konzultační služby (analýza rizik - ekologických i zdravotních, hlukové studie, supervize ...), ekologická újma - hodnocení rizik
laboratorní služby (fazikálně-chemické rozbory, analýzy, vzorkování)
dodávky technologií a zařízení (biofiltry, katalyticko-oxidační spalovny) pro eliminaci průmyslových emisí
výzkum v oblasti environmentálních technologií
hydrogeologický průzkum
terénní úpravy a demolice

Využívané oblasti SW Helios Orange:

 Ekonomika
 Obchod
 Styk se zákazníky
 Lidské zdroje
 Manažerské vyhodnocování