ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

ABC s.r.o. Chomutov

Typ činnosti : stavební výroba
Obor činnosti : pozemní stavitelství
WWW : abcchomutov.cz
------------------------------------------------------------

Předmět podnikání

- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní provozovaná i vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
- velkoobchod
- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
- přípravné práce pro stavby
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
- oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ustanovení § 2 písm.: c) řizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů e) zařizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- oprávnění k činnosti prováděné hornických způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb

Využívané oblasti SW Helios Orange

 Ekonomika
 Lidské zdroje